O hře

Bitva pěti armád je bojová hra v přírodě motivovaná světem J.R.R. Tolkiena při níž se používají převážně dřevěné repliky chladných zbraní.

Běžné hry používají pevný scénář, kdy je obvykle určen čas střetu i velikost zúčastněných armád a panovníci mají velmi omezené možnosti a de fakto jsou degradování do role vodičů vojska do boje. BPA je však zaměřena především na dynamický boj armád. Proto nemá BPA takovýto scénář ale místo něj používá předem známé úkoly, které je možno plnit celou dobu bitvy a získávat tak průběžně bonusy posilující vlastní armádu v bitvě samotné i v závěrečce. S tím koresponduje i systém léčení a oživování na bojišti, který minimalizuje čas strávený nebojovou činností.

O tom co armáda dělá rozhoduje jen a pouze její velení. Vše tedy závisí opravdu jen na Vás. Zorganizujte se - vytvořte funkční oddíly se schopnými veliteli, najděte vhodné průzkumníky, vybudujte si dobré velení. Zvolte si takovou strategii a taktiku, která vás povede k vítězství. Nejste li schopni porazit protivníka v přímém střetu celých armád pak se do něj nenechte zatáhnout - rozdělte se, obejděte protivníka, zabavte ho klamnými výpady a splňte questy za jeho zády.

Napadne li vás jak získat výhodu, převézt nebo porazit protivníka, nenechávejte si ji pro sebe a informujte velení - i oni jsou jen lidi a nejsou vševědoucí, třeba právě Váš nápad přikloní vítězství na vaši stranu. V boji sledujte nejen své nejbližší protivníky ale občas se rozhlédněte a zhodnotťe celkovou situaci, někdy o boji rozhodne i ústup do vhodnějšího terénu nebo výpad pár bojovníků do zad nepřítele.